spontim

ALBMARINE realizon shërbimin e spontimit të mallit nëpërmjet stafit të kualifikuar duke siguruar që shërbimi i spontimit për mallra të ndryshëm dhe për interesa të aktorëve të ndryshëm si kompanitë e sigurimit dhe P&I, pronarët e anijeve, çarteruesve, shitësve apo blerësve realizohet në mënyrë profesionale dhe në të gjithë portet e Shqipërisë, Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Saranda.

Vendi i shërbimitPorti i ngarkimit, i shkarkimit, në magazina, në anije , në kontenier etj.

Koha e kryerjes së spontimitGjatë proçesit të ngarkimit dhe shkarkimit

Raporti i spontimitRaport ditor dhe raport përfundimtar