Parandalimi dhe lufta kundër zjarrit

Teknika personale të mbijetesës

Ndihma e parë elementare

Siguria personale dhe përgjegjesitë sociale 

Ndërgjegjësimi me sigurinë detare

Siguria detare me detyra të përcaktuara

Menaxhimi i turmës

 Përgatitja mbi barkat e shpëtimit dhe barkat e rrezikut

Vrojtimi në det dhe në port në sektorin e kuvertës

Vrojtimi në det dhe në port në sektorin e makinerisë

 Lufta kundra zjarrit e avancuar

Gjuha angleze në fushën e detarisë

 Ndihma e parë mjekësore

Oficeri i sigurise së anijes

Oficeri i Sigurisë së Facilitetit Portual

Oficeri sigurisë së kompanisë