kursi trajnimit për jahte

Qëllimi i kursit të trajnimit për Jahte e Barka është që të përgatisë pjesëmarrësit me njohuri të shtuara praktike duke bërë të mundur që udhëtim i organizuar prej tyre të jetë profesional dhe pa probleme

header_bg_022.jpg

Kursi i trajnimit për jahte do të drejtohet nga personel profesional dhe i mirëarsimuar duke u fokusuar si në pjesën teorike ashtu dhe në atë praktike. Secili nga pjesëmarrësit në trajnim do të realizoj ushtrime për pozicione dhe detyra të ndryshme të barkës, duke përfshirë këtu dhe pilotimin e plotë të barkës.

Njohuritë e fituara në kursin e trajnimit pa dyshim do të jenë të qëndrueshme dhe do tju shërbejnë për një udhëtim më të shpejtë e të sigurtë.
Për Regjistrim në Kursin e Trajnimit pë Jahte e Barka apo pë pyetje specifike, Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur formën në të djathtë.

Regjsitrimi për kursin e trajnimit Jahte & BArka