kursi imo model 3.19

Oficer i sigurisë në anije

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve të cilët do të krejnë detyra dhe do të marrin përgjegjësi si Oficer të Sigurisë së Anijes (SSO), sic përcaktohet në seksionin A/2.1.6 dhe seksionin A/12 të kodit ISPS dhe në seksionin A-VI/5 të kodit STCW, i amneduar, dhe kryesisht detyra dhe përgjegjësi në respekt të sigurisë së anijes, për implementimin dhe mirëmbajtjen e Planit të Sigurisë së Anijes dhe për mbajtjen e kontakteve me Oficerin e Sigurisë së Kompanisë (CSO) dhe Oficerin e Sigurisë së Facilitetit Portual (PFSO)

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.19

Oficeri i sigurise së anijes