kursi imo model 3.17

Gjuha angleze në fushën e detarisë

Kurset tona ne fushën e gjuhës Angleze në detari janë plotësisht të përshtatura për nevojat specifike të oficerëve, anëtarëve të ekuipazhit dhe personelit tjetër që punojnë në det dhe ndjekin standardet e përcaktuara nga IMO. Pavarësisht nëse jeni i ri në industrinë detare ose jeni profesionist në këtë fushë, ju do të mësoni dhe praktikoni aftësi specifike të gjuhës angleze që kërkohen për të përmbushur standardet e kesaj industrie. Ne punojmë me profesionistë të fushës të detarisë, me përvojë, të cilët përqendrohen në procedurat operacionale dhe Shprehjet Standarte të Komunikimit Detar . 

Ne do të punojmë me ju për të ofruar kursin më të mirë të gjuhës Angleze duke plotësuar nevojat tuaja, bazuar në objektivat dhe qëllimet tuaja, si dhe duke konsideruar kohën që ju keni në dispozicion, pa harruar anën buxhetore.

 

Regjistrimi për Kursin Imo Model 3.17

Gjuha angleze në fushën e detarisë