kursi imo model 1.28

menaxhimi i turmave

Qëllimi i ketij kursi është plotësimi i kërkesave minimale për trajnimin e kapitenëve, oficerëve, dhe anëtarëve të tjerë të ekuipazhit në anijet Ro-Ro pasagjere dhe anijet e pasagjerëve ( jo RO-RO Pax) me kërkesat e rregullit V/2, paragrafi 4,5 dhe 6 dhe rregullin V/3, paragrafi 4,5, dhe 6 sic specifikohet ne STCW seksioni A-V/2 dhe A-V/3 , paragrafi 1 dhe 2 si dhe bazuar në udhëzimet e kursit standart të IMO , model 1.28.

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi të trajnuarit do të jenë të aftë të

  1. Kontrollojnë një turmë në një situatë emergjence në bordin e anijes
  2. Të lokalizojnë pajisjet e shpëtimit ddhe të emergjencës në bordin e anijes
  3. Të komunikojnë në mënyrë efektive me pasgjerët gjatë një situate emergjence
  4. Të demostrojnë përdorimin e pajisjeve të shpëtimit të jetës
  5. Të plotësojnë procedurat e emergjencës dhe të sigurisë në anije

 Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.28

Menaxhimi i Turmave