kursi imo model 1.19

Teknika personale të mbijetesës

Qëllimi i këtij kursi është trajnimi i kandidatëve për të siguruar standartet minimale të kompetencës në lidhje me familiarizimin me sigurine, trajnimin bazik dhe udhëzimet mbi teknikat personale të mbijetesës në përputhje me seksionin A-VI/1, dhe sic është përcaktuar në tabelën A-VI/1 të kodit STCW

Ky kurs trajnimi është i përshtatshëm për të përgatitur individët të imbarkuar në anije dhe të informoj të gjithë personat që do të lundrojnë në bordin e anijeve, si të veshin një jelek shpëtimi, si të përdorin një kostum zhytje, si të hidhen në ujë/det në mënyrë të sigurtë nga një lartësi e konsiderueshme, si të shkojnë drejt një zatër shpëtimi të përmbysur , si të notojën ndërkohë që janë dukë veshur një jelek shpëtimi, si të rezistojnë pa jelek shpëtimi, si të hipin në një barkë shpëtimi, të ndërmarrin masat e duhura në barkën e shpëtimit në mënyrë që të rrisin shanset për mbijetesë, të drejtojnë pajisjet e barkës së shpëtimit, të përdorin mjetet e vendndodhjes si dhe të komunikimit.

 Regjistrimi për Kursin Imo Model 1.19

Teknika Personale të Mbijetesës