skipper training

Qëllimi i kursit të trajnimit për Jahte e Barka është që të përgatisë pjesëmarrësit me njohuri të shtuara praktike duke bërë të mundur që udhëtim i organizuar prej tyre të jetë profesional dhe pa probleme

banner_01.jpg

Kursi i trajnimit për jahte do të drejtohet nga personel profesional dhe i mirëarsimuar duke u fokusuar si në pjesën teorike ashtu dhe në atë praktike. Secili nga pjesëmarrësit në trajnim do të realizoj ushtrime për pozicione dhe detyra të ndryshme të barkës, duke përfshirë këtu dhe pilotimin e plotë të barkës.

Njohuritë e fituara në kursin e trajnimit pa dyshim do të jenë të qëndrueshme dhe do tju shërbejnë për një udhëtim më të shpejtë e të sigurtë.

 

 

 

For any question  or registration in the training program  please contact us using the form in the right.

Registration for skipper training course